Autoritatile publice prezinta Mnisterului Finantelor propunerile proprii de bugete ce includ veniturile si cheltuielile. Listele de investitii se centralizeaza si se anexeaza la bugetele anuale si se aproba urmarindu-se o anumita procedura, care cuprinde : – evaluarea tehnica a fiecarei investitii sau achizitii ; – evaluarea financiara a costului total al fiecarei investitii sau achizitii ; – estimarea veniturilor anuale sau a cotezatiilor, daca acestea exista, posibile de a fi colectate de catre Guvern ca rezultat al investitiei sau al achizitiei. Ministerul de Finante verifica temeinicia si corectitudinea proiectelor de bugete ale celorlalte ministere, cere modificari. Daca sunt divirgente acestea se solutioneaza de Guvern. Apoi se intocmeste sinteza veniturilor si sinteza cheltuielilor, care sunt necesare pentru cunoasterea structurii economice a veniturilor si cheltuielilor bugetare din fiecare exercitiu bugetar. Dupa finisarea elaborarii proiectului legii bugetare anuale, care cuprinde anexele, Ministerul Finantelor il prezinta Guvernului impreuna cu nota explicativa. Anexele – proiectului legii bugetare anuale cuprind : veniturile si cheltuielile estimate : pentru anul bugetar viitor ; pentru cel putin un an dupa anul bugetar viitor si datele aditionale, prevazute de legea bugetara anuala. Nota explicativa – la proiectul legii bugetare anuale include prognozele indicatorilor macroeconomici, precum strategii ale Guvernului : de dezvoltare sociala si economica ; de sprijin financiar ; de politici bugetar-fiscale ; datoriei de stat ; strategiile relatiilor bugetului de stat cu bugetele unitatilor administrativ-teritoriale. Guvernul decide includerea amendamentelor la proiectul legii bugetare anuale si la nota explicativa si controleaza operarea amendamentelor respective de catre Ministerul Finantelor. Dupa includerea amendamentelor, daca acestea exista, Guvernul adopta proiectul legii bugetare anuale.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships