Definirea si clasificarea subiectelor economice
Unitatile sau celulele intre care se produc fluxuri sunt persoane fizice sau juridice denumite subiecte economice.
Dupa functia indeplinita in cadrul economiei nationale pot fi: gospodariile private sau menajele (unitati ofertante de munca); intreprinderile sau firmele; statul; bancile (comerciale); restul lumii (strainatatea).

Definirea si clasificarea fluxurilor dintre subiectele economice

Intre cele 5 categorii de subiecte se stabilesc operatii, fluxuri sau tranzacti economice care imbraca o mare varietate de forme: vinzare/cumparare de bunuri materiale, prestare/angajare de servicii, acordare/angajare de credite, incasari/plati diverse…exista 12 tipuri majore: venituri, consum, economii, impozite, subventii, investitii, amortizoare, export, import, gospodarii private, stat, intrprinderi, net, direct, indirect, reinvestit.
Calculele indicatorilor macroeconomici de rezultate au in vedere o esentializare si mai pronuntata a acestor fluxuri: fluxuri reale sau operatiuni economice concrete care au ca obiect bunurile materiale si serviciile; fluxuri financiare = operatiile de formare, repartitie a veniturilor intre subiectele economice, cat si modificarea creantelor diferitelor sectoare.

Colectarea si agregarea datelor statistice

Intocmite de acestia fie pentru gestiunea interna a afacerilor, fie pentru reglarea raporturilor cu sistemul fiscal al statului.
Colectarea datelor se face fie prin recurgerea directa la documente contabile, pot fi folosite: anchete lunare, valorificarea statisticilor departamentale, utilizarea inregistrarilor sistemului fiscal. Gruparea si agregarea datelor astfel: fluxuri de bunuri si servicii, fluxuri financiare.

Sistemul conturilor nationale (SCN)

Este un ansamblu coerent de conturi si de tablouri prin care se ordoneaza elementele necesare: calculul indicatorilor macroeconomici< analiza activitatii desfasurate in economia nationala in perioada de referinta.
Particularitatile SCN: se fundamenteaza pe teoria factorilor de productie, este o reprezentare cantitativa simplificata si agregata a realitatii economice, evidentiaza intrega activitate umana care are ca rezutat bunuri materiale si servicii cu caracter de marra, foloseste principiul dublei inregistrari in conturi pentru alcatuirea conturilor analitice care exprima activitatea agentilor economici.
CNS elaboreaza conturi de activitate pentru fiecare sector si conturi nationale pentru intreaga economie. Conturile nationale se obtin prin agregarea si consolidarea conturilor de activitate ale sectoarelor.
CNS este structurat in 2 conturi nationale:
• contul 0 = contul sintetic de bunuri ;
• contul 8 = contul strainatatea si sapte grupe de conturi numerotate de la unu la sapte, care se elaboreza atit la nivelul sectoarelor cat si pe intreaga economie.

Estimarea agregatelor macroeconomice

Pe baza datelor oferite de SCN se pot determina o serie de indicatori macroeconomici al caror rol este acela de a ilustra cantitativ performantele economice nationale.
Metoda de productie presupune agregare tranzactiilor avind ca obiect bunurile materiale si serviciile produse de agenti economici in perioada de referinta.
Metoda de consum: consumul privat, consumul statuuli, investitiile noi si de inlocuire si variatia stocurilor, exportul net; metoda veniturilor, metoda cheltuielilor, rata de consum, rata de investitii…

Comparabilitatea internationala a indicatoruilor macroeconomici

In contextul tendintelor de globalizare a economiei mondiale, dar si al proceselor de integrare regionala, interesul pentru comparatii internationale a cunoscut o crestere impresionanta.
Aplicarea cursului mediu de schimb constituie o rezolvare simpla si rapida a pb. transformarii unei sume exprimate in USD.
Paritatea puterii de cumparare presupune adoptarea unui cos standard de consum pentru o familie de 4 persoane si estimarea acestuia, in lei pe piata romaneasca si in dolari pe piata SUA.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships