DOMNULE PRESEDINTE,
   Subsemnatul(a) ……………, domiciliat(a) in ………………….
   In temeiul art. 551 C. proc. civ., va rog sa-mi ELIBERATI ORDONANTA DE ADJUDECARE pronuntata in dosarul nr. ………. asupra imobilului ……….., pentru suma de ………. lei, pe care am consemnat-o.
   Data depunerii
   …………..
 Semnatura,
 ……….
   DOMNULUI PRESEDINTE AL JUDECATORIEI ……………..

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships