DOMNULE PRESEDINTE,
   Subsemnatul(a) ………….., domiciliat(a) in ………………..
   Formulez:
 CERERE DE EXECUTARE,
 scop in care depun sentinta civila (sau decizia civila) nr. ……… din ………. pronuntata de ……….. in dosarul nr. ………., investita cu formula executorie, din care reiese ca datornicul ……….., domiciliat in ……………… este obligat sa-mi …………………..
   Pentru ca datornicul refuza sa-si execute obligatia de buna voie, va rog sa se treaca la executarea silita impotriva sa.
   In drept, imi intemeiez cererea pe dispozitiile art. 372art. 373 C. proc. civ.
   Data depunerii
   …………….
 Semnatura,
 ……….
   DOMNULUI PRESEDINTE AL JUDECATORIEI ……………………

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships