DOMNULE NOTAR PUBLIC,
   Subsemnatii ……………., domiciliati in ………….., mostenitorii defunctului(ei) ………….., decedat(a) la data de ……….., in ………, cu ultimul domiciliu in …………….., care am acceptat in termen legal mostenirea si am cerut deschiderea procedurii succesorale notariale, declaram ca am hotarat sa impartim prin buna invoiala bunurile ce alcatuiesc masa succesorala, asupra carora ne aflam in indiviziune.
   Bunurile ce alcatuiesc masa succesorala sunt: …….. ……….. ……….
   Bunurile enuntate am hotarat sa le impartim in modul urmator:
   1. Mostenitorul …………, domiciliat in ……….., primeste urmatoarele bunuri:
   a) ………….,
   b) ………….., etc.
   2. Mostenitorul ……….., domiciliat in …………, primeste urmatoarele bunuri:
   a) …………..,
   b) ………….. etc.
   In baza prezentului act, fiecare dintre noi vom intra in posesia bunurilor incepand de astazi, data de cand suntem socotiti proprietarii exclusivi asupra bunurilor ce fac parte din loturile noastre.
   Acest act il vom prezenta Notarului public pentru a-l mentiona in certificatul de mostenitor pe care il va redacta, potrivit art. 83 din Legea nr. 36/1995.
   Intocmit astazi …………. in ….. exemplare.
   Data
   ……..
 Semnaturile mostenitorilor,
 ……………………….

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships