DOMNULE PRESEDINTE,
   Subsemnatul(a) …………, domiciliat(a) in ……….. condamnat(a) prin sentinta penala nr. ……. din ………., a judecatoriei ………… la plata amenzii in suma de ………… lei, pentru savarsirea infractiunii prevazute si pedepsita de art. ……. respectuos va rog sa dispuneti ESALONAREA PLATII AMENZII, pe o perioada de ……….., urmand sa platesc lunar suma de ……… lei.
   Motivul acestei cereri il constituie faptul ca ma gasesc in imposibilitate sa achit integral amenda, pentru ca …………..
   In drept, imi intemeiez cererea pe dispozitiile art. 425 C. proc. pen.
   Data depunerii
   …………..
 Semnatura,
 ……….
   DOMNULUI PRESEDINTE AL ………………….

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships