DOMNULE PRESEDINTE,
   Subsemnatul(a) ……….., domiciliat(a) in …….., chem in judecata si personal la interogatoriu pe paratul(a) ……….., domiciliat(a) in …………, pentru
 IMPARTIREA BUNURILOR COMUNE,
 dobandite de noi in timpul casatoriei.
   Cer, de asemenea, obligarea paratului(ei) la plata cheltuielilor de judecata pe care le voi face cu acest proces.
 Motivele actiunii:
   In fapt, m-am casatorit cu paratul(a) la data de ………, casatorie care a fost desfacuta prin sentinta civila nr. ……… din ……….., pronuntata de judecatoria ………….
   In timpul casatoriei am dobandit impreuna urmatoarele bunuri comune: …….. ………. a caror impartire o cer, contributia noastra fiind egala (sau de …..% a mea si de ……..% a paratului(ei)).
   In drept, imi intemeiez actiunea pe dispozitiile art. 36 alin. 1 C. fam.
   In dovedirea actiunii inteleg sa ma folosesc de interogatoriul paratei(ului), de proba cu acte si de declaratiile martorilor: ……….. ………… …….
   Depun prezenta cerere in dublu exemplar, chitanta de plata taxei de timbru in valoare de ……… lei si copia sentintei civile de divort.
   Data depunerii
   …………..
 Semnatura,
 ……….
   DOMNULUI PRESEDINTE AL JUDECATORIEI …………….

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships