APPLY FOR THIS OPPORTUNITY! Or, know someone who would be a perfect fit? Let them know! Share / Like / Tag a friend in a post or comment! To complete application process efficiently and successfully, you must read the Application Instructions carefully before/during application process.

 Cerere pentru impartirea unei case in proprietati individuale
 pe etaje sau apartamente
 Domnule Presedinte,
   Subsemnatii ……………….., domiciliati ……………….., primul in ……………., judetul …………., str. …………….., nr. …, si cel de-al doilea in ……………., judetul ………….., str. ……………., nr. …, dobandind in temeiul …………. dreptul de a avea in proprietatea noastra individuala cate un apartament din casa situata in …………….., str. ….., nr. …., in suprafata de ……, inscrisa in cartea funciara nr. …., a localitatii …………… cu numarul de parcela …., va rugam sa transcrieti acest drept al nostru, in conformitate cu alaturata schita de plan intr-o carte funciara individuala.
   In cartea funciara colectiva sa inscrieti cu acelasi numar de parcela casa cu un etaj si curte, in suprafata de ……….. ce se compune din doua apartamente ce formeaza obiectul proprietatilor individuale pe apartamente.
   Partile comune al casei sunt: ………………… precum si terenul necladit, acoperisul, fundamentul, zidurile despartitoare, instalatiile comune, gardul imprejmuitor si poarta.
   In P.I a cartii funciare colective fiecare apartament sa fie trecut dupa cum urmeaza:
   – sub numarul curent …, apartamentul nr. … cu numarul de parcela ……., compus din 3 camere, dependinte si o boxa in pivnita cu partile comune indivize de 36/100 parte.
   – sub numarul curent …., apartamentul nr. ………
   In cartile funciare individuale ce se vor deschide pentru fiecare apartament ce formeaza obiectul proprietatii individuale, sa intabulati dreptul de proprietate in favoarea urmatorilor:
   In cartea funciara individuala nr. …., partea a II-a, sa intabulati dreptul de proprietate asupra apartamentului nr. …, cu numarul de parcela …., in favoarea lui ………., domiciliat in ………….., str. …………….,, nr. …, cu partile comune indivize de 36/100.
   In cartea funciara individuala nr. ……, partea II-a, sa intabulati dreptul de proprietate asupra apartamentului nr. …, cu numarul de parcela, in favoarea lui ……….., domiciliat in ……….., str. …………., nr. …, cu partile indivize comune de …………. .
   Va rugam sa ne comunicati tuturor incheierea, iar actele originale sa fie predate lui …………, in care scop alaturam cate o copie de fiecare.
   La cerere anexam:
   1. Contractul de vanzare-cumparare autentificat cu nr. ………, de Biroul de notariat …………. in original si in copie.
   2. Contractul de vanzare-cumparare
   3. Schita de plan pe apartamente.
   4. Autorizatia nr. …… a Consiliului local al ……………… pentru impartirea cladirii in proprietate individuala pe apartamente.
 Semnaturile,
 Domnului Pre├┤edinte al  …………… Sec├Âia de carte funciar─Ĺ

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships

How to Stop Missing Deadlines? Follow our Facebook Page and Twitter !-Jobs, internships, scholarships, Conferences, Trainings are published every day! [wptelegram-ajax-widget username="PlopAndreiCom" width="100%" height="50px"]