Cerere pentru eliberarea unui titlu executoriu
 Domnule Notar,
   Subsemnatul …….1)………, domiciliat in ……2)………….., judetul ………………, str. ………………., nr. …, et. …., ap. …, va rog sa-mi eliberati titlul executoriu pentru creanta de ………….. lei impotriva lui …….3)………., domiciliat in ….4)….., judetul ………….., str. ……………., nr. …, et. …, ap. ………., creanta ce reprezinta chirie restanta datorata mie de paratul si …………… lei, cheltuieli de timbre si taxe aferente acestei cereri.
   Motivele cererii sunt urmatoarele:
   In fapt, datornicul de profesie ……………… la …………….. din …………….., este chiriasul meu in imobilul mentionat mai sus ca domiciliul sau, fiind obligat sa-mi plateasca – conform contractului vizat de ……….. sub nr. …… din ………… – o chirie lunara de …….. lei. Totusi el nu si-a indeplinit aceasta obligatie timp de ………. luni, ceea ce, raportat la chiria lunara si adaugandu-se cheltuielile de timbru si taxe, justifica cuantumul creantei pentru care cer titlu executoriu. Datornicului i s-a facut somatia nr. …………. din ………. de Serviciul de executari al Tribunalului …………… .
   In drept, imi sprijin cererea pe dispozitiile ……………… .
   Inteleg sa ma folosesc de urmatoarele acte pe care le anexez prezentei: contractul de inchiriere, somatia inmanata paratului si extras din cartea de imobil.
 Semnatura,
 Domnului Notar al ………………
   1) Numele si prenumele celui care cere titlul executoriu.
   2) Localitatea in care domiciliaza cel ce cere titlul executoriu.
   3) Numele si prenumele datornicului.
   4) Localitatea in care domiciliaza datornicul.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships