How to Stop Missing Deadlines? Please Follow our Telegram channel https://t.me/PlopAndreiCom ( @plopandreicom)

APPLY FOR THIS OPPORTUNITY! Or, know someone who would be a perfect fit? Let them know! Share / Like / Tag a friend in a post or comment! To complete application process efficiently and successfully, you must read the Application Instructions carefully before/during application process.

Creditele bugetare  -sumele aprobate prin bugetul public în limita cărora se pot angaja, ordonanţa şi efectua plăţi reprezintă creditele bugetare. Denumirea provine dintr-o convenţie terminologică şi se deosebeşte esenţial de împrumut. Angajarea, contractarea de lucrări, bunuri şi servicii, precum şi efectuarea de cheltuieli de către ordonatorii de credite se fac numai cu respectarea prevederilor legale şi în limita creditelor bugetare aprobate, pe baza clasificaţiei bugetare. Creditele bugetare au caracter nerambursabil şi nu sunt purtătoare de dobândă. Scopul lor – finanţarea bugetară definitivă şi cu titlu gratuit , deci fără echivalent. Un principiu de bază în execuţia cheltuielilor bugetare este obligativitatea respectării destinaţiei cheltuielilor aprobate prin legea bugetară.

Creditele bugetare aprobate prin legea bugetară anuală nu pot fi utilizate într-un alt exerciţiu bugetar.
Aprobarea deschiderii de credite se face în limita creditelor şi potrivit destinaţiilor aprobate pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli.
Procedura execuţiei  cheltuielilor bugetare începe prin deschiderea creditelor bugetare. După deschiderea creditelor bugetare , ordonatorii principali procedează la repartizarea creditelor bugetare în baza dispoziţiei bugetare atât pentru cheltuielile proprii cât şi pentru instituţiile din subordine.
Achitarea sumelor cuvenite din creditele bugetare se efectuează prin operaţiunile de plată, efectuate ca urmare a ordonanţării cheltuielii în favoarea terţului creditor.
Executarea bugetară se bazează pe principiul separării atribuţiilor persoanelor care au calitatea de ordonator de credite de cele ale persoanelor care au calitatea de contabil.

Join Us On Telegram @plopandreicom

Apply any time of year for Internships/ Scholarships

Plop Andrei: I was arrested in #Canada for the anti-communist revolution!

Plop Andrei: Moldova will be the next country attacked by the Russians!

Plop Andrei/ #Russia – #Ukraine War: What Will Happen Next?

Plop Andrei/ Lucrarea de master/ – Rolul mass-media în reflectarea conflictelor geopolitice. Studiu de caz: Mass-media în Federaţia Rusă/

Așa erau timpurile! Plop Andrei despre amintiri din copilărie, sport și școală!

Plop Andrei: Update/ De ce are Moldova de o mobilizare generală și de o armată profesionistă! Maia Sandu este AGENTUL de influență al Kremlinului?!

How to Stop Missing Deadlines? Follow our Facebook Page and Twitter !-Jobs, internships, scholarships, Conferences, Trainings are published every day!