Scopul execuţiei părţii de venituri ale bugetelor unităţilor adm-ter e realizarea integrală şi în termenele legale a veniturilor în bugetul aprobat. Realizarea veniturilor este supusă cerinţelor de legalitate privind încasarea impozitelor, taxelor şi altor venituri care sunt cuprinse şi specificate în lista impozitelor, taxelor şi altor venituri bugetare, fiind parte din documentaţia anexată fiecărui buget. La colectarea veniturilor sunt necesare o serie de acte şi operaţiuni: a. Identificarea veniturilor şi bunurilor impozabile şi stabilirea obligaţiilor faţă de bugetul respectiv; b.încasarea veniturilor bugetare; c. urmărirea realizării veniturilor bugetare.

Veniturile bugetare ale unităţilor administrativ-teritoriale se încasează de la contribuabili în conturile bancare ale trezoreriei teritoriale în felul următor: prin virament si in numerar, prin aviz

Executarea părţii de cheltuieli.Executarea părţii de cheltuieli a bugetului UAT înseamnă efectuarea cheltuielilor publice în concordanţă deplină cu destinaţiile stabilite.

Cheltuielile din bugetele UAT se efectuează în baza repartizărilor lunare elaborate şi aprobate în ordinea stabilită, în limita alocaţiilor aprobate fiecărui ordonator de credite (executor de buget).

Ordonatorul de buget este agentul public al diferitelor administraţii, care pe lângă funcţiile ce decurg din apartenenţa la funcţia publică, beneficiază de un statut special, care îl împuterniceşte cu atribuţii decizionale în domeniul financiar-bugetar.

Ordonatorul efectuează toate operaţiunile succesive ale unei încasări sau plăţi, după apariţia datoriei sau a creanţei, inclusiv sau exclusiv ordinul de a plăti o cheltuială sau de a acoperi o încasare.

După funcţiile atribuite, ordonatorii de credite se clasifică pe tipuri, după cum urmează: 1. Ordonatori principali de credite (primarii sat, oras, presed.raioan,pr Chisinau)

Ordonatori secundari de credite 3.Ordonatori terţiari de credite. Apoi se intocmesc rapoarte. Si anume rapoarte trimestriale şi anuale privind execuţia acestora.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships