Piaţa capitalului se prezintă sub două forme:
1. Piaţa financiară primară- piaţa unde se vînd şi se cumpără hîrtiele de valoare pe termen lung, nou emise. Preţul la care se vînd acţiunile şi obligaţiunile se numeşte curs.Operaţiunile pe piaţa financiară primară se realizează prin intermediul instituţilor financiar-bancare(bănci, case de economii ş.a.) Pentru operaţiunole care le efectuiază instituţiile financiar-bancare primesc de la emitenţi o sumă de bani numită comision.
2. Piaţa financiară secundară (piaţa secundară a capitalului) aici se tranzacţionează titlurile de valoare pe termen lung, emise anterior. Ea cuprinde formele instituţionale ca bursa de valori , comisia hîrtiilor de valoare, casele de brocheraj.
Funcţionarea pieţii capitalului se bazează pe următoarele instituţii: # comisia hîrtiilor de valoare; # brocherii; # bursele de valori;
Comisia hîrtiilor de valoare- un organ guvernamental care coordonează activităţile de pe piaţa capitalului , cum ar fi : ţine evidenţa hîrtiilor de valoare emise pe piaţa primară şi confirmă prospectele lor de emisiune; atestă brokerii, asociaţile de brokeri, casele de brokeraj; realizează controlul activităţii bursei de valori; aprobă înfiinţarea de noi burse;
Instituţile brokerului funcţionează în trei nivele: brokerul ca persoană fizică, ca asociaţii de de brokeri şi ca case de brokeraj. Casele de brokeraj operază ca intermediari dintre cumpărători şi vînzători de hîrtii de valoare. Funcţiile ei sunt: introduc noile emisii pe pieţa primară, fac tranzacţii pe pieţile secundare, efectuiază tanzacăii pe cont propriu, acordă consultaţii în probleme de investiţii financiare.
Brokerul este un agent de schimb care execută ordinul clientukui său în ceea ce priveşte vinderea şi cumpărarea hîrtiilor de valoare la bursă.
Delearul este un agent de schimb la bancă, însă spre deosebire de broker, care trăieşte numai din comisionul clientului, jobberul are dreptul de a vinde şi a cumpăra din numele propriu şi poate rămâne în afaceri numai dacă reuşeşte să vândă mai scump decît cumpără.
Bursa de valori este o piaţă publică organizată pentru a mijloci tranzacţiile cu hîrtii de valoare pe termen lung, emise anterior de către cele mai importante societăţi comerciale pe acţiuni precum şi de către autorităţile publice. Bursa de valori este o societate pe acţiuni, publica privată sau mixtă avînd un număr limitat de membri fondatori, persoane fizice sau juridice. Capitalul propriu funcţionării bursei se constituie din contribuţia membrilor şi din alte contribuţii, stabilite prin statutul de participare şi regulamentul de funcţionare. Conducerea burse este asigurată de Consiliul de administraţie ales de membrii bursei şi format din oameni de afaceri cu experienţă economico- financiară înaltă. Operaţiunile bursei se împart în 2 categorii:
1. operaţiuni la vedere(spoot)- la care schimbul titlului de valoare pe bani are loc în momentul tranzacţiei la cursul zilei.
2. operaţiuni la termen(futures)- la care operaţiunea de contractare prin care se stabileşte numărul de titluri şi cursul se realizează la un moment (t0), iar executarea propriu-zisă acontractului are loc la un termen ulterior(t1) numit scadenţă, la preţul stabilit în momentul stabilirii tranzacţiei.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships