Echilibru dintre piaţa mărfurilor şi valorilor. Caracteristica curbei LM privind echilibru pieţii banilor.
Echilibrul pe piaţa bunurilor şi servicilor este reprezentat de egalitatea dintre AD şi As şi este caracterizat de curba IS, adică în orice punct al acestei curbe există echilibrul dintre AD şi AS, S şi I, la un anumit nivel al ratei dobînzii şi a venitului de echilibru.

r
EOB – exces de ofertă de bunuri
EOB ECB – exces de cerere de bunuri

ECB

Echilibrul pe piaţa monetară se realizază atunci cînd oferta de monedă este egală cu cererea de monedă, iar curba LM reprezintă acest echilibru.

r
EOM LM EOM – exces de ofertă de monedă
ECM – exces de cerere de monedă

ECM
Y
În general există două tipuri de echilibre:
1. stare de presiune-atunci cînd oferta este mai mare decît cererea, există o concurenţă între producători şi există un imbold pentru creşterea calităţii;
2. stare de absorpţie-în cazul cînd cererea este mai mare decît oferta. În asemenea situaţie nu există un imbold pentru creşterea concurenţei şi este concurenţă între consumatori.
3. Echilibrul simultan în IS-LM se obţine la intersecţia acestor curbe în punctul E.

r EOB LM
EOM
ECB E EOB
EOM ECM

ECB IS
ECM Y
Cînd avem EOB venitul se reduce, în cazul ECB venitul creşte.
Cînd avem EOM rata dobînzii se reduce, în cazul ECM – r creşte.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships