În istoriografia americană există 3 curente a genezii R.R.: 1)Otodox, reprezentat Bailey, ei spun că URSS este unica vinovată de începutul R.R. -a încălcat tratatul de la Ialta. 2)La mij. an.60 în spectru american se impune curentul-revizionist, aceştia a plasat extrema în cealaltă parte a R.R./Răzb. din Vietnam. Revizioniştii au văzut America ca un imperiu. Generatorii acestui curent a fost Şcoala de la Winsconsiu, aceştia au privit geneza R.R. în termeni econom., cel mai tranşant în privinţa revizionismului a fost Williams. Aple Williams (1959), a spus că „necesitatea de securitate a impus America în comunizarea Europei de E”. 3)Post-Revizionist reprezentanţii George Kennan, Hans Morgentan şi Artur Schllezinger Jr. Ideea principală-că ostilitatea sovieticilor şi dorinţa americanilor de a domina lumea, în egală măsură au dus la declanţarea R.R. Geneza R.R. trebuie căutată în finalitatea celui deal II r.m. Cotitura II r.m. a fost la Stanlingrad, din 1942-45, războiul a urmat pe o direcţie spre Germ., deschiderea celui deal II front în 1944. Întîlnirea de la Teheran între 28 noiemb. -1 dec. 1943, W.Churchil, Roosvelt şi Stalin. Sa discutat mai ales problema celui deal II front şi construcţia posbelică a lumii. Sa ajuns la concluzia că Germ. Va deveni un stat unitar. Problema Poloniei, care interesa pe sovitici în mod special, dorind de a crea un guvern sovietic aici. La 9 aug. 1944, la Mosc. Are loc o întîlnire a lui Churchill şi Stalin unde are loc împărţirea proncentuală a Eur. de Est: Bulgaria-75% sub influienţă sovietică, alţii 25%; Iugoslavia 50%-50%, Grecia-10%, sovieticii, 90% occiden. Acordul de la Ialta, 4 febr. 1944, însemna împărţirea Germ. în 3 zone de influenţă, o recunoaştere neoficială a influienţei sovieticilor de către americani. ”Declaraţia asupra Eur. eliberate” garantul anglo-americanilor faţă de sovietici era în această declaraţie. URSS se angaja să nu schimbe guvernul acestor ţării. Conferinţa de la Posdam, 17 iulie 1945: Stalin, Truman, R.Attlee., problema Germ. a constituit motivul pricipal al dezbatelor. Ea urma să fie împărţită în 4 zone de ocupaţii supuse controlului unei comisii centrale. Princiipile pol. de care trebuia să se călăuzescă aliaţii erau: dezarmarea şi denazificarea Germ., lichidarea tuturor org. naziste, etc. Instalarea unor regimuri comuniste marionete ale Kremlinului în Eur. Cen. şi de Est ia făcut pe occidentali să creadă că Stalin urmărea o infiltrare sovietică la scara globală. La 5 martie 1946 W.Churchill a rostit celebru său discurs de la Fulton Missouri, alături de Truman, în care acuza regimul sovietic. La 12 martie 1946 ”Doctrina Truman” -sprijin tuturor reg. acuzate de comunism. În iunie 1947 SUA lansează Planul Marhall, se urmărea reconstrucţia Europei. Blocada Berlinului din iunie 1948, ordonată de Stalin. În oct.1949 este proclamată R.P.Chineză, occidentalii ripostează prin constituirea NATO. A urmat un lanţ de confruntării între aceste 2 blocuri.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships