APPLY FOR THIS OPPORTUNITY! Or, know someone who would be a perfect fit? Let them know! Share / Like / Tag a friend in a post or comment! To complete application process efficiently and successfully, you must read the Application Instructions carefully before/during application process.

                              DOMNULE PRESEDINTE,
   Subsemnata(ul) …………., domiciliat(a) in …………, chem in judecata si personal la interogatoriu pe paratul(a) …………., domiciliat(a) in ……….., pentru
 IMPARTIREA BUNURILOR COMUNE IN TIMPUL CASATORIEI
   De asemenea, cer obligarea paratului(ei) la plata cheltuielilor de judecata pe care le voi face cu acest proces.
 Motivele actiunii:
   In fapt, sunt casatorit(a) cu paratul(a) de la data de ………, iar in timpul casatoriei am dobandit impreuna urmatoarele bunuri comune ……………
   La data de ……… paratul(a) m-a alungat din domiciliu, ramanand in folosinta lui(ei) toate bunurile comune pe care in ultima perioada a inceput sa le instraineze. Socotesc ca aceasta comportare a paratului(ei) constituie un motiv temeinic, care, in baza art. 36 alin. 2 C. fam., justifica impartirea bunurilor comune in timpul casatoriei.
   In drept, imi intemeiez actiunea pe dispozitiile art. 36 alin. 2 C. fam.
   Dovada motivelor temeinice si a bunurilor comune dobandite in timpul casatoriei, precum si a intinderii contributiei noastre la dobandirea lor inteleg sa o fac cu proba cu acte, cu martori si cu raspunsurile pe care le va da paratul(a) la interogatoriul ce i se va lua.
   Depun prezenta cerere in dublu exemplar, chitanta de plata a taxei de timbru in valoare de ……….. lei, copia certificatului de casatorie si timbrul judiciar in valoare de …………. lei.
   Data depunerii
   …………..
 Semnatura,
 ……….
   DOMNULUI PRESEDINTE AL JUDECATORIEI ………………

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships

How to Stop Missing Deadlines? Follow our Facebook Page and Twitter !-Jobs, internships, scholarships, Conferences, Trainings are published every day! [wptelegram-ajax-widget username="PlopAndreiCom" width="100%" height="50px"]