Prin pertinenta se intelege legatura dintre continutul probei si circumstantele care necesita a fi probate intr-o cauza penala. Este necesar sa se tina cont de 2 aspecte : daca se include faptul ca va fi dovedit drept proba in obiectul probatiunii ; daca este in stare proba data sa  constate acest fapt. Concludente sunt probele care influienteaza asupra solutionarii cauzei penale. Probele care nu sint edificatoare, intrucit nu determina in nici un fel solutia, se numesc neconcludente. Utile sunt probele concludente, care prin informatiile care le contin  sunt necesare solutionarii cauzei. Nu toate probele concludente sunt si utile. In cazul in care proba nu este necesara pentru solutionarea cauzei, ea este inutila. O proba poate fi pusa la baza sentintei numai daca intruneste calitatile de admisibila, pertinenta, concludenta si utila.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships