Persoanele minore sunt pina la 18 ani. In cadrul urmaririi penale si judecarii cauzei penale privind minorii se stabileste : virsta minorului ; conditiile in care traieste si este educat, gradul de dezvoltare intelectuala, volitiva si psihologica a lui, caracterul, temperamentul ; influienta adultilor sau a altor minori ; cauzele, conditiile care au contribuit la savirsirea infractiunii. Audierea minorului nu pote dura mai mult de 2 ore consecutiv, nu pote depasi 4 ore pe zi. Participarea aparatorului, reprezentantului legal este obligatorie. La terminarea urmaririi penale organul de urm.pen. poate sa nu prezinte invinuitului minor unele materiale ale urmaririi penale care pot influienta negativ asupra minorului. Inculpatul minor poate fi indepartat din sala sedintei de judecata daca exista circumstante care pot avea influienta negativa asupra minorului. Minorul poate fi eliberat de pedeapsa penala aplicindu-se fata de el masuri cu caracter educativ.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships