DOMNULE PRESEDINTE,
   Subsemnatul(a) ………….., domiciliat(a) in …………., creditor in dosarul de executare nr. …….. al acestei instante, debitor(oare) fiind ……….., domiciliat(a) in ………………. in care s-a emis comandament in vederea urmaririi imobilului ………….. situat in ……………………..
   In temeiul art. 515 C. proc. civ., va rog sa dispuneti
 INCREDINTAREA PASTRARII NEMISCATORULUI UNUI ALT CONSERVATOR
 (si chiar evacuarea debitorului din imobil), pentru ca, in loc sa se comporte ca un bun gospodar, a inceput sa aduca distrugeri bunului (care pot fi enuntate) etc., incat nu-l mai face demn de a pastra bunul pana la adjudecarea definitiva.
   Propun ca nou conservator pe numitul(a) ……………, domiciliat(a) in ………….. ce urmeaza sa fie citat(a) si intrebat(a) daca accepta aceasta propunere.
   Depun cererea in trei exemplare pentru a se comunica debitorului si viitorului conservator.
   Data depunerii
   …………..
 Semnatura,
 ……….
   DOMNULUI PRESEDINTE AL JUDECATORIEI …………………

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships