DOMNULE PRESEDINTE,
   Subsemnatul(a) …………., domiciliat(a) in ………….., va rog sa dispuneti
 INCEPEREA EXECUTARII SILITE
 impotriva debitorului(oarei) ……….., domiciliat(a) in ………., care imi datoreaza ……………., asa cum reiese din sentinta civila nr. ………. ramasa definitiva si investita cu formula executorie, care constituie titlu executoriu.
   Cer ca urmarirea sa se faca asupra imobilului (teren sau constructie) situat in ………, suprafata ……., avand ca vecini: ………., bun proprietatea debitorului.
   Anexez comandamentul ce cuprinde copie dupa titlul executoriu, somatia adresata debitorului de a-mi plati debitul si instiintarea ca, daca nu va plati, se va trece la vanzarea imobilului descris mai sus.
   In drept, imi intemeiez cererea pe dispozitiile art. 373 si art. 488 si urm. C. proc. civ.
   Anexez chitanta de plata a sumei de ……….. lei taxa timbru.
   Data depunerii
   …………..
 Semnatura,
 ……….
   DOMNULUI PRESEDINTE AL JUDECATORIEI ……………………..

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships