APPLY FOR THIS OPPORTUNITY! Or, know someone who would be a perfect fit? Let them know! Share / Like / Tag a friend in a post or comment! To complete application process efficiently and successfully, you must read the Application Instructions carefully before/during application process.

                              DOMNULE PRESEDINTE,
   Subsemnatul(a) ………….., domiciliat(a) in ……………,
   Formulez
 CERERE PENTRU INCUVIINTAREA ADOPTIEI
 minorului(ei) ………., fiul (fiica) lui ………. si al (a) …………, nascut(a) la …….., in ………, cu domiciliul in …………., urmand sa citati in cauza pe:
   – parintii minorului: ………… ……….., domiciliati in …………,
   – pe minor (daca a implinit 10 ani);
   – autoritatea tutelara ……….., pentru a incuviinta adoptia cu efectele unei filiatii firesti (sau restranse).
 Motivele actiunii:
   In fapt, (se prezinta motivele si probele care justifica incuviintarea adoptiei).
   In drept, imi intemeiez cererea pe dispozitiile art. 1 si urm. din Legea nr. 11/1990 privind incuviintarea adoptiei si art. 66art. 85 C. fam.).
   Dovada cererii o fac cu declaratiile pe care le vor face in instanta partile ce urmeaza a fi citate, acte si martori.
   Depun cererea in …. exemplare pentru a se comunica parintilor minorului(ei) si autoritatii tutelare.
   Anexez chitanta de plata taxei de timbru in valoare de ……. lei si timbrul judiciar in valoare de ……… lei.
   Data depunerii
   …………..
 Semnatura,
 ……….
   DOMNULUI PRESEDINTE AL TRIBUNALULUI ……………..

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships

How to Stop Missing Deadlines? Follow our Facebook Page and Twitter !-Jobs, internships, scholarships, Conferences, Trainings are published every day! [wptelegram-ajax-widget username="PlopAndreiCom" width="100%" height="50px"]