În prezent, pe teritoriul ţării noastre există cele şase zone libere, despre care am vorbit mai sus. Înfiinţarea a noi ZEL autohtone este favorizată de următoarele avantaje:
– Introducerea tehnologiilor moderne pe teritoriul lor;
– Obţinerea unor venituri din concesionarea terenurilor;
– Folosirea resurselor umane locale;
– Realizarea unor noi infrastructuri;
– promovarea schimburilor internaţionale.
Primăriile mai multor judeţe se străduiesc să realizeze pe teritoriul acestora una sau mai multe zone libere . Există proiecte de înfiinţare de zone libere în judeţul Caraş-Severin, localitatea Moldova Nouă, Oraviţa şi comuna Năidaş, judeţul Timiş şi în Timişoara.
Totuşi, trebuie ţinut cont de faptul că sunt necesari circa 10 ani pentru ca o zonă liberă să devină funcţională cu adevărat. Ritmul de ocupare a ZEL de către investitorii străini nu este uniform: după 7-8 ani se ocupă circa jumătate din zonă, iar cealaltă jumătate se ocupă în general în următorii 2-3 ani. În ţara noastră, ţinând cont de caracteristicile economiei şi tranziţiei, aceste perioade pot fi ceva mai mari. Perioada de concesiune este de maxim 50 ani, preţul mediu de concesiune fiind de 1-5 USD/mp suprafaţa liberă şi 20-40 USD/mp suprafaţa construită.
Guvernul României a aprobat o metodologie specifică pentru demararea şi desfăşurarea activităţilor, reducând durata necesară elaborării documentaţiilor, obţinerii acordurilor legale şi desfăşurării licitaţiilor.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships