APPLY FOR THIS OPPORTUNITY! Or, know someone who would be a perfect fit? Let them know! Share / Like / Tag a friend in a post or comment! To complete application process efficiently and successfully, you must read the Application Instructions carefully before/during application process.

Inflaţia este procesul de creştere disproporţionată a masei monetare în circulaţie în raport cu masa obiectiv cerută de dimensiunea activităţii economice, care determină o creştere autoîntreţinută a preţurilor, reducerea puterii de cumpărare a banilor şi redistribuirea venitului naţional ca efect al disparităţilor dintre preţuri, dintre acestea şi venituri.
FORMELE DE MANIFESTARE A INFLAŢIEI:
1.Suprasaturarea arterelor circuleţiei cu semne băneşti neconvertibile, fiind o expresie a încălcării cerinţelor legii circulaţiei băneşti. Ea este determinată de emisiunea monetară excesivă, de creşterea vitezei de rotaţie a banilor.
2.Creşterea preţurilor, tarifelor şi deprecierea banilor.
3.Redistribuire venitului naţional ca urmare a disparităţilor în evoluţia preţurilor şi veniturilor. Inflaţia nu generează o creştere uniformă a preţurilor faţă de cea a veniturilor duc la redistribuirea venitului naţional.
FORMELE INFLAŢIEI:
Inflaţia latentă(târâtoare), caracterizată printr-o creştere medie anuală a preţurilor şi serviciilor de 3 – 4%, care duce la deprecierea lentă şi progresivă a banilor, fără zguduiri economice.
Inflaţia moderată (deschisă), în care creşterea anuală a preţurilor este între 5% – 20% şi este însoţită de creşteri economice mai reduse sau chiar stagnări.
Inflaţia declarată, în care preţurile cresc anual cu 10 – 15%.
Inflaţia galopantă, în care preţurile şi tarifele cresc anual cu mai mult de 20%, provocind mari dezechilibre economice şi sociale.
Hiperinflaţia se manifestă atunci cînd preţurile cresc lunar cu peste 50% în decursul mai multor luni.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships

How to Stop Missing Deadlines? Follow our Facebook Page and Twitter !-Jobs, internships, scholarships, Conferences, Trainings are published every day! [wptelegram-ajax-widget username="PlopAndreiCom" width="100%" height="50px"]