DOMNULE PRESEDINTE,
   Subsemnatul(a) …………, domiciliat(a) in ………………..
   Chem in judecata si personal la interogatoriu pe paratul(a) ………….., domiciliat(a) in ………….
 IN ACTIUNE IN INGRADIRE
 pentru a fi obligat(a) sa ………….., si sa-mi plateasca cheltuielile de judecata pe care le voi face cu acest proces.
 Motivele actiunii:
   In fapt, (se prezinta starea de fapt, adica obiectul actiunii si motivele ce justifica admiterea sa).
   In drept, imi intemeiez actiunea pe dispozitiile art. 670 C. civ.
   Dovada actiunii o fac cu interogatoriul paratului(ei), acte, expertiza tehnica si cu martori.
   Depun actiunea in dublu exemplar pentru a se comunica partii adverse, chitanta de achitare a taxei de timbru in valoare de ……… lei si timbrul judiciar in valoare de ……… lei.
   Data depunerii
   …………..
 Semnatura,
 ……….
   DOMNULUI PRESEDINTE AL JUDECATORIEI ……………..

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships