DOMNULE PRESEDINTE (sau PRIM PROCUROR),
   Subsemnatul(a) ……….., domiciliat(a) in ……….., invinuit(a), inculpat(a), parte responsabila civilmente in procesul penal nr. ………. va rog sa dispuneti INDREPTAREA ERORII MATERIALE EVIDENTE din cuprinsul dispozitivului hotararii penale nr. ……….. din ………. pronuntata de ……….., constand in faptul ca s-a trecut gresit anul nasterii condamnatului(ei), respectiv anul …… in loc de …..; nu s-a trecut felul si durata pedepsei, mentiuni ce se gasesc in minuta; s-a omis textul de lege in baza caruia s-a pronuntat condamnarea desi in minuta exista etc.
   In drept, imi intemeiez cererea pe dispozitiile art. 195 C. proc. pen.
   Data depunerii
   …………..
 Semnatura,
 ……….
   DOMNULUI PRESEDINTE (sau PRIM PROCUROR) ……………..
   JUDECATORIA, TRIBUNALUL sau CURTEA DE APEL …………..
   (sau PARCHETUL DE PE LANGA JUDECATORIA,
   TRIBUNALUL sau CURTEA DE APEL) ……………………..

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships