DOMNULE PRESEDINTE,
   Subsemnatul(a) ………….., domiciliat(a) in ……………..
   Formulez
 CERERE PENTRU INCUVIINTAREA ADOPTIEI
 minorului(ei) ………., fiul (fiica) lui ………. si al (a) …………, nascut(a) la ……… in ………., domiciliat(a) in …………, urmand a fi citati in cauza:
   – sotul meu (sau sotia mea) …………, domiciliat(a) in …………, in calitate de parinte firesc al minorului(ei);
   – ……….., domiciliat(a) in ……….., in calitate de tata (sau mama) firesc (fireasca) al minorului(ei);
   – minorul(a) (daca a implinit 10 ani);
   – autoritatea tutelara ……….., pentru incuviintarea adoptiei cu efectele unei filiatiuni firesti.
 Motivele actiunii:
   In fapt, minorul(a) este rezultat(a) din casatoria celor doi parinti firesti enuntati, care au divortat, si minorul(a) a fost incredintat(a) spre crestere si educare sotiei mele (sau sotului meu).
   La data de ……. m-am casatorit cu mama (sau tatal) minorului(ei) si de atunci ma comport ca un(o) adevarat(a) tata (mama) a minorului(ei) care, avand varsta de 10 ani, consimte sa fie adoptat(a) de mine.
   La randul sau, tatal firesc (sau mama fireasca) este de acord cu aceasta adoptie, pentru ca este in interesul copilului minor.
   De aceea, in urma probelor care se vor administra, va rog sa incuviintati adoptia minorului(ei) de catre mine.
   In drept, imi intemeiez cererea pe dispozitiile art. 1 si urm. din Legea nr. 11/1990 si art. 66art. 85 C. fam.
   Dovada cererii o fac cu declaratiile pe care le vor face in instanta partile ce urmeaza a fi citate si ascultate, acte si martori.
   Depun cererea in ….. exemplare, pentru a se comunica partilor citate.
   Anexez chitanta de plata taxei de timbru in valoare de ………. lei.
   Data depunerii
   …………..
 Semnatura,
 ……….
   DOMNULUI PRESEDINTE AL TRIBUNALULUI ………………..

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships