DOMNULE PRESEDINTE,
   Subsemnatul(a) ……………., domiciliat(a) in …………………,
   Reclamant(a) sau parat(a) in dosarul nr. ……….., al acestei instante,
   In temeiul art. 281 C. proc. civ., va rog sa dispuneti INDREPTAREA ERORII MATERIALE din hotararea (sau incheierea) nr. ……….. din data de ……… pronuntata in dosarul nr. …….. al acestei instante, in sensul ca (se indica eroarea materiala si in ce mod ar trebui indreptata).
   Data depunerii
   …………….
 Semnatura,
 ……….
   DOMNULUI PRESEDINTE AL …………………..

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships