DOMNULE PRESEDINTE,
   Subsemnatul(a) ………., domiciliat(a) in …………., (sau detinut(a) in penitenciarul …………..).
   Respectuos va rog sa INLATURATI SAU SA MODIFICATI pedeapsa de ………… la care am fost condamnat(a), in baza art. ….. prin hotararea penala nr. ………., din ………… pronuntata de ……….., pedeapsa in a carei executare ma aflu de la data de ………..
 Motivele cererii:
   In fapt, dupa ramanerea definitiva a hotararii prin care am fost condamnat(a) a intervenit legea nr. ………. care:
   1. nu mai prevede ca infractiune fapta pentru care am fost condamnat(a), motiv care ma determina sa cer incetarea executarii pedepsei;
   2. infractiunea pentru care am fost condamnat(a) se sanctioneaza cu o pedeapsa mai usoara. Pedeapsa aplicata in baza legii vechi depaseste maximul special prevazut de legea noua pentru infractiunea savarsita asa incat cer sa mi se reduca pedeapsa in raport cu prevederile noii legi, care imi sunt favorabile;
   3. amnistiaza infractiunea pentru care am fost condamnat(a), inlatura raspunderea penala;
   4. gratiaza in totul sau in parte pedeapsa la care am fost condamnat(a).
   Va rog sa-mi admiteti cererea si sa inlaturati (sau sa modificati) pedeapsa la care am fost condamnat(a).
   In drept, imi intemeiez cererea pe dispozitiile art. 458art. 459 C. proc. pen., raportat la art. 12, art. 14, art. 15, art. 119, sau art. 120 C. pen.
   Anexez copia hotararii prin care am fost condamnat(a).
   Data depunerii
   …………..
 Semnatura,
 ……….
   DOMNULUI PRESEDINTE AL JUDECATORIEI ……………

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships