DOMNULE PRESEDINTE,
   Primaria comunei, orasului, municipiului, sectorului, Serviciul Financiar, Judetul ………….
   Cerem
 INLOCUIREA AMENZII CU INCHISOAREA
 privind pe condamnatul(a) ……….. domiciliat(a) in ……………., care a fost condamnat(a) la pedeapsa amenzii in suma de ……… lei, prin sentinta penala nr. ……….. din ………… de ……………….
 Motive:
   In fapt, prin sentinta penala nr. ………. din ………, pronuntata de judecatoria ……….. in dosarul nr. ……….. susnumitul(a) a fost condamnat(a) la ………..lei amenda si pentru ca nu a achitat-o in termen de trei luni de la data ramanerii definitive a hotararii, instanta de executare a procedat la punerea in executare a amenzii.
   Comunicarea instantei de executare am primit-o la data de ……….
   Am cerut condamnatului(ei) sa se prezinte sa achite amenda si a refuzat. Din acest motiv reprezentantii nostri au facut mai multe deplasari la domiciliul lui(ei) si de fiecare data s-a constatat ca se sustrage cu rea-credinta de la plata amenzii, desi are mijloace materiale suficiente care ii permit sa achite amenda la care a fost condamnat(a), dovada pe care o facem cu procesele verbale constatatoare.
   De aceea, va rugam sa dispuneti citarea condamnatului(ei), retinerea faptului ca neplata amenzii se datoreaza relei-credinte si in consecinta, sa inlocuiti pedeapsa amenzii cu pedeapsa inchisorii.
   In drept, ne intemeiem cererea pe dispozitiile art. 4491 C. proc. pen. si art. 631 C. pen.
   Dovada cererii o facem cu procesele-verbale de constatare amintite, pe care le anexam la prezenta.
   Depunem cererea in dublu exemplar, pentru ca un exemplar sa fie comunicat condamnatului(ei) odata cu citatia ce i se va trimite.
   Data depunerii
   …………..
 Semnatura,
 ……….
   DOMNULUI PRESEDINTE AL JUDECATORIEI ………………….

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships