CERERE DE INREGISTRARE MARCA
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄAÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄAÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄż
łnr. de referinöđ rezervat OSIMłnr. de referinöđ rezervat solicitantuluiłnr. de referinöđ rezervat mandataruluił
ł                              ł                                        ł                                      ł
ŔÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄŮ
   1. SOLICITAREA DE INREGISTRARE.
   1.1. [ ] prezenta cerere de inregistrare se refera la marca reprodusa in continuare, care este:
   1.1.1. [ ] verbala
   1.1.2. [ ] figurativa
   1.1.3. [ ] combinata
   1.1.4. [ ] tridimensionala
   1.2 Felul marcii:
   1.2.1. [ ] Individuala
   1.2.2. [ ] Colectiva
   1.2.3. [ ] De certificare
   2. SOLICITANTUL/SOLICITANTII:
   2.1. [ ] Daca solicitantul este o persoana fizica,
   a) numele:
   b) prenumele:
   2.2. [ ] Daca solicitantul este o persoana juridica, denumirea completa a acestei persoane:
   2.3. Adresa inclusiv codul postal si tara:
   [ ] Numar de telefon
   [ ] Cu prefixul zonei
   [ ] Numar de fax
   [ ] Cu prefixul zonei
   2.4. Statul caruia solicitantul ii apartine:
   Statul in care solicitantul isi are domiciliul:
   Statul in care solicitantul are o intreprindere industriala sau comerciala efectiva si serioasa:
   2.5. [ ] Daca solicitantul este o persoana juridica se indica:
   – forma de constituire a acesteia:
   – Statul a carei legislatie a servit drept cadru pentru constituirea persoanei juridice:
   2.6. [ ] Se bifeaza in cazul pluralitatii solicitantilor. Daca solicitantii nu sunt reprezentati prin mandatar se va sublinia numele solicitantului cu care se doreste ca OSIM sa poarte corespondenta.
   3. MANDATAR
   3.1. [ ] Solicitantul nu are mandatar
   3.2. [ ] Solicitantul are un mandatar
   3.2.1. Identitatea mandatarului
   3.2.1.1. Numele/Denumirea:
   3.2.1.2. Adresa (inclusiv codul postal si tara)
   [ ] Numar de telefon
   [ ] Cu prefixul zonei
   [ ] Numar de fax
   [ ] Cu prefixul zonei
   3.2.2. [ ] Procura a fost transmisa deja la Oficiu (numarul de inregistrare, daca se cunoaste).
   3.2.3. [ ] Procura este anexata cererii.
   3.2.4. [ ] Procura va fi depusa ulterior.
   4. REVENDICAREA PRIORITATII:
   [ ] Solicitantul revendica urmatoarea prioritate:
   4.1. Tara (Oficiul primului depozit):
   4.2. Data primului depozit:
   4.3. Numarul primului depozit:
   4.4. Copia certificata a cererii a carei prioritate este revendicata
   [ ] – este anexata
   [ ] – va fi depusa in termen de trei luni incepand de la data depunerii cererii.
   4.5. Traducerea in limba romana a copiei certificata pentru conformitate
   4.5.1. [ ] este anexata
   4.5.2. [ ] va fi anexata in termen de trei luni incepand de la data depunerii cererii.
   4.6. Se bifeaza in cazul prioritatilor multiple, cu precizarea produselor/ serviciilor la care se refera.
   5. REVENDICAREA PRIORITATII DE EXPOZITIE.
   [ ] se bifeaza in cazul in care solicitantul doreste sa beneficieze de o protectie temporara rezultata din prezentarea produselor si serviciilor intr-o expozitie cu indicarea locului, datei si denumirii expozitiei. Documentul care atesta ca marcile au fost aplicate la produsele/serviciile prezentate in expozitie, data introducerii acestora in expozitie, eliberat de organizatorul expozitiei.
   Documentul va fi insotit de traducerea in limba romana.
   6. REPRODUCEREA MARCII:
      6X6 cm
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄż
ł               ł
ł               ł
ł               ł
ł               ł
ł               ł
ŔÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄŮ
   7.1. [ ] Culoarea revendicata ca element distinctiv al marcii:
   7.1.1. Denumirea culorilor revendicate
   7.1.2. Principalele parti ale marcii care sunt in culori.
   7.2. Daca marca este tridimensionala
   [ ] se ataseaza 6 vederi diferite ale marcii
   8. TRANSLITERAREA MARCII:
   Marca sau parti din ea sunt transliterate precum urmeaza:
   9. TRADUCEREA MARCII:
   Marca sau parti din ea sunt traduse in limba romana precum urmeaza:
   10. LISTA PRODUSELOR SAU/SI SERVICIILOR
   (Clasificate conform “Clasificarii de la Nisa” si/sau “Clasificarii de la Viena”).
   Daca spatiul este insuficient se continua pe o pagina suplimentara.
   11. SEMNATURA SI STAMPILA
   11.1. Se bifeaza casuta adecvata dupa cum semnatura si stampila apartin:
   11.1.1. [ ] solicitantului
   11.1.2. [ ] mandatarului
   11.2. Data semnaturii si aplicarii stampilei
   11.3. Semnatura si stampila
   12. TAXE
   12.1. Valoarea taxelor corespunzatoare cererii.
   12.2. Modul de plata.
   13. PAGINI SUPLIMENTARE SI DOCUMENTE ATASATE
   [ ] se bifeaza aceasta casuta daca exista pagini suplimentare sau documente anexate si se indica numarul acestora

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships