Potrivit Legislatiei RM unul din temeiurile de incetare a activ-tii de antreprenoriatsi lichidarea intrepr. este insolvabilitatea acesteia si declararea ei falita. Activeitatea de antreprenoriat este legata de anumite riscuri si exercitind-o permanent apar situatii cind ag. econ.nu-si poate onora obligatiile, mai ales cele banesti. Aceasta situatie se numeste insolvabilitatea.
Insolvabilitatea este starea econ. financiara a debitorului caracterizata prin incapacitatea acestuia de a achita in termenile stabilite creantelor scadente ale crditorilor indiferentde cauza, timpul si locul provenientei acestor creante sau prin depasirea activelor debitorului de catre pasivi.
Insolvabilitatea poate fi constatata de inst. judec. in cazul existentei uneia din urm. premise: 1) Suma tuturor activelor debitorului a ajuns la o valoare mai mica decat capitalul social a acesteia.
2) Datoriile debitorului au o valoare mai mare decit activelor acestuia.
Debitorul – pers. fizica sau jur. care desf. activ. de intreprinzator si datoreaza creditorilor marfuri sau mijl. banesti. In momentul cind debitorul nu-si poate acoperi pasivele poate fi intentata procedura de faliment. Categorii de faliment : 1)Intentionat 2)fictiv 3)international 4)principal 5)secundar
Falimentul – este definit ca fiind starea patrimoniala a debitorului in care acesta nu este in stare sa execute creantele creditorilor si instanta de judecata adopta hotarirea cu privire la distribuirea masei debitoare intre creditori. Stingerea creantelor neexecutate ale creditorilor are loc prin reorganizare sau lichidare debitorului.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships