Cind 2 sau mai multe instante se considera competente de a judeca aceiasi cauza ori isi declina competenta, conflictul se solutioneaza de instanta ierarhic superioara comuna. Curtea suprema de Justitie stramuta judecarea unei cauze penale de la instanta competenta  la o alta instanta egala in grad in cazul in care prin aceasta se obtine  solutionarea ei obiectiva, rapida si completa si se asigura desfasurarea normala a procesului. Stramutarea cauzei pote fi ceruta de catre presedintele instantei de judecata sau de una dintre parti. Cererea de stramutare se adreseaza Curtii Supreme de Justitie pina la inceperea cercetarii judecatoresti si trebuie motivata. In cerere se face mentiune daca sunt persoane arestate. CEJ dispune cu indicarea motivelor, admiterea sau respingerea cererii de staramutare.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships