Recursul impotriva hotaririlor instantelor de apel corespunde celui de al III-lea grad de jurisdictie, pe cind recursul impotriva hotaririlor judecatoresti pentru care nu este presupusa calea de atac apelul corespunde celui de-al II- lea grad de jurisdictie. Dupa primirea cererii de recurs, instanta de recurs este obligata sa efectuieze acte procedurale preperatorii, privitor la recursul impotriva instantelor de apel. 1. Sa solicite dosarul de instanta respectiva ; 2. Sa desemneze un judecator, sau dupa caz un judecator asistent pentru a intocmi un raport scris asupra recursului. 3. Sa fixeze termenul  pentru intocmirea raportului. 4. Cauza se numeste spre judecare, cu inminarea copiilor de pe recurs partilor interesate. Procedura judecarii recursului este orala, publica si contradictorie. La judecarea recursului participa numai  procurorul si avocatii admisi  de Curtea Suprema de Justitie. Avocatii reprezinta interesele partilor in proces si au cuvintul la dezbaterile cu privire la recursul declarat anterior. Presedintele sedintei de judecata anunta cauza in care a fost declarat recursul, numele si prenumele judecatorilor completului de judecata, al procurorului, avocatilor, interppretului s.a. In cazul recursului impotriva hotaririlor instantelor de apel : respinge recursul ca inadmisibil ; admite recursul.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships