Etapa premergatore judecatii. Judecarea apelului se face dupa reguli si principii comune judecatii in I instanta. Pentru a asigura examinarea apelului, sunt necesare anumite masuri luate atit de instanta care a pronuntat hotarirea, cit si de catre instanta de apel. Masurile necesare pentru pregatirea cauzei de judecare in apel se iau de catre presedintele instantei de apel. Procedura examinarii si judecarii apelului. Judecarea apelului are aceiasi  structura ca judecata de fond. Judecata incepe cu enuntarea cauzei care se va judeca si cu apelul nominal al partilor. Presedintele anunta numele aparatorului. Dupa incheierea dezbaterilor judecatorul trece la deliberare. Instanta de apel verifica temeinicia si legalitatea hotaririi pe baza intregului material probator. Decizia instantei de apel. Dupa judecarea apelului instanta poate pronunta una din urmatoarele decizii : respingerea apelului sau admiterea apelului.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships