Ofiterul de urmarire penala este persoana cu functie de raspundere, care in numele statului, in limitele competentei sale, efectuiaza urmarire penala in cauze penale. Atributii : asigura inregistrarea infractiunii in modul stabilit, propune procurorului de a inceta urmarirea penala, clasa dosarul penal sau de a nu incepe urmarirea penala in lipsa indicilor infrcatiunii ; porta raspundere pentru efectuarea legala si la timp a urmaririi penale ; citeaza si audiaza persoane in calitate de banuit, parte vatamata, martori ; cerceteaza locul savirsirii infractiunii ; executa indicatiile scrise ale procuorului ; prezinta la cererea procurorului, explicatii in scris ; prezinta procurorului probe acumulate in cauza, necesare pentru punerea sub invinuire.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships