Cerere pentru intabularea dreptului de proprietate asupra unui imobil
 Domnule Presedinte,
   Subsemnatul ………….., domiciliat in …………………….., judetul ………………., nr. …, et. …, ap. ……., in calitate de …………, va rog ca, in baza contractului de ………………., autentificat de Biroul de notariat ………… sub nr. ………. din ……….. si a autorizatiei nr. ……….. din …………. Consiliului local al localitatii ……., sa dispuneti:
 Intabularea
 dreptului meu de proprietate asupra imobilelor inscrise in cartea funciara nr. ……… a localitatii …………, sub ……., cu nr. de parcele …. si …., casa de piatra cu 3 camere si gradina in suprafata de ….. ce figureaza in ….. sub nr. curent …… ca fiind proprietatea vanzatorului ………….., domiciliat in ………, judetul …………, str. …………, nr. …. .
   Va rog sa comunicati incheierea atat cumparatorului cat si vanzatorului, iar actele originale sa fie restituite lui ……….. in care scop alatur cate o copie de pe fiecare.
   La cerere anexez:
 Semnatura,
 Domnului Presedinte al …………….. Sectia de carte funciara

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships