Cerere pentru intabularea dreptului de coproprietate
 pe baza unui certificat de mostenitor
 Domnule Presedinte,
   Subsemnatii …………, domiciliati in ………., judetul ……….., str. …………., nr. …, in calitate de mostenitori descendenti ai defunctului ……….., va rugam sa dispuneti, in temeiul certificatului de mostenitor nr. …….., eliberat de Biroul de notariat al ………….
 Intabularea
   dreptului de coproprietate asupra tuturor imobilelor inscrise in cartea funciara nr. ……. din localitatea …….. sub ……, corpuri funciare …….. si celelalte ce urmeaza dupa, cu numerele de parcela …….. in favoarea mostenitorilor aratati in certificat, in urmatoarele cote parti indivize:
   Dupa efectuarea intabularii, va rugam ca, odata cu comunicarea incheierii catre mostenitorii desemnati mai sus, sa restituiti originalul certificatului de mostenire mostenitorului ………………. .
   La cerere anexam:
 Semnaturile,
 Domnului Presedinte al ……………. Sectia de carte funciara

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships