DOMNULE PRESEDINTE,
   Subsemnatul(a) ……….., domiciliat(a) in …………….,
   Avand in vedere ca la cererea creditorului(oarei) ……….. este urmarit si scos la vanzare imobilul ………, proprietatea debitorului(oarei) ………… in valoare de ………. lei.
   Intrucat am si eu un titlu de creanta constand in ………., fiind deci un creditor privilegiat (ipotecar sau chirografar).
   In temeiul art. 503 C. proc. civ. va rog sa fiu inscris(a) in TABLOUL DE ORDINE pe care urmeaza sa-l intocmiti.
   Depun titlul meu de creanta ………..
   Data depunerii
   …………..
 Semnatura,
 ……….
   DOMNULUI PRESEDINTE AL JUDECATORIEI …………..

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships