Cerere pentru intabularea dreptului de ipoteca
 Domnule Presedinte,
   Subsemnatul ………….., domiciliat in …………., judetul ………….., str. …………., nr. …, va rog sa dispuneti, in baza contractului de constituire a dreptului de ipoteca, autentificat de Biroul de notariat …………….. sub nr. …………..:
 Intabularea
   dreptului meu de ipoteca asupra imobilului inscris in cartea funciara nr. …….. a comunei ……….., sub P. I, cu nr. de parcela ……., care constituie proprietatea lui …………., domiciliat in comuna …………… judetul …………., str. ………….., nr. …., ce s-a intabulat in P. II nr. curent ……….. pentru garantarea creantei de …………. lei, plus dobanzi si ……….. lei cheltuieli de judecata.
   Va rog sa-mi comunicati incheierea lui ………… iar actele originale sa le restituiti lui …………….. in care scop alatur cate o copie de pe fiecare.
   La cerere anexez:
 Semnatura,
 Domnului Presedinte al ………………. Sectia de carte funciara

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships