Cerere pentru intabularea dreptului de proprietate
 dobandit prin uzucapiune
 Domnule Presedinte,
   Subsemnatul …………., domiciliat in ……………, judetul ………., str. …………., nr. …….., va rog ca in temeiul sentintei nr. ……. din ……….. a Tribunalului …………… ramasa definitiva sa dispuneti:
 Intabularea
   dreptului meu de proprietate dobandit prin uzucapiune asupra imobilului inscris in cartea funciara nr. …. a localitatii ………, sub P.I, cu numar de parcela …………. .
   In anexa:
 Semnatura,
 Domnului Presedinte al …………….. Sectia de carte funciara

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships