Cerere pentru intabularea drepturilor de proprietate pe baza
 unui contract de schimb
 Domnule Presedinte,
   Subsemnatii …………….., domiciliati in ……………….., judetul ……………, str. ……………, nr. …, si cel de-al doilea in …………………, judetul ……………, str. ……….., nr. ……, in calitate de copermutanti, va rugam ca, in temeiul contractului de schimb autentificat de Biroul de notariat ……………. sub nr. ……………….. din ………….. si a autorizatiei nr. …………….. din …………… a localitatii …………….. sa dispuneti:
   1. Transcrierea imobilului inscris in cartea funciara nr. …………….. a localitatii …………. sub P.I. si cu numarul de parcela ………, in cartea funciara a localitatii …………….. iar a imobilului inscris in cartea funciara nr. ……. a localitatii sub P. I si cu numarul de parcela in cartea funciara nr. ………… a comunei.
   2. Intabularea, odata cu transcrierea parcelei nr. ……. in cartea funciara nr. ………… a localitatii ……….., a dreptului de proprietate in favoarea lui in partea II-a a aceleiasi carti funciare, si odata cu transcrierea parcelei nr. …… in cartea funciara nr. ………… a localitatii ………., a dreptului de proprietate in favoarea lui ……………, in partea a II-a aceleiasi carti funciare.
   3. Intabularea in P. III a cartii funciare nr. …….. a localitatii ……………. a dreptului de ipoteca legala asupra parcelei nr. …… in favoarea copermutantului ………….. pentru suma de lei ………. in scopul garantarii platii diferentei de valoare intre imobilul dat si cel primit in schimb.
   Va rugam sa ne comunicati ambilor incheierea, iar actele originale sa se restituie lui …………, in care scop anexam cate o copie de pe fiecare.
   La cerere anexam:
 Semnaturile,
 Domnului Presedinte al ………………. Sectia de carte funciara

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships