Cerere pentru intabularea unui drept de uzufruct
 Domnule Presedinte,
   Subsemnatul ……………., domiciliat in ……………., judetul ……………, str. …………….., nr. …, va rog ca in baza contractului de constituire a uzufructului incheiat la ………, sa dispuneti:
 Intabularea
   dreptului meu de uzufruct viager asupra imobilului inscris in cartea funciara nr. ….. a localitatii …………, cu numar de parcela …….., ce se gaseste intabulat in P. II nr. curent ….. in favoarea lui ……….. domiciliat in ……………, judetul ………….., str. ………., nr. ….. .
   Va rugam sa dispuneti sa ni se comunice atat subsemnatului, cat si lui …………….., iar inscrisurile originale sa fie restituite lui ………… in care scop alatur cate o copie de pe fiecare.
   In anexa:
 Semnatura,
 Domnului Presedinte al ………………. Sectia de carte funciara

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships