Cerere pentru intabularea radierii dreptului de uzufruct
 Domnule Presedinte,
   Subsemnatul ……………, domiciliat in ……………………., judetul …………., str. ………….., nr. …., va rog ca urmare a stingerii prin ………………………… a dreptului de uzufruct intabulat in favoarea lui ………………, domiciliat in ………….judetul ………, str. ……………, nr. ….., sa dispuneti:
 Intabularea
   radierii uzufructului intabulat in cartea funciara nr. ….. a comunei in P.III, nr. curent …….., in favoarea lui ………… .
   Va rog sa comunicati incheierea lui ………….. si sa restituiti actele originale lui ………….., in care scop alatur o copie de pe fiecare.
   La cerere anexez:
 Semnatura,
 Domnului Presedinte al …………….. Sectia de carte funciara

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships