APPLY FOR THIS OPPORTUNITY! Or, know someone who would be a perfect fit? Let them know! Share / Like / Tag a friend in a post or comment! To complete application process efficiently and successfully, you must read the Application Instructions carefully before/during application process.

Una din caracteristicile definitorii ale evoluţiei managementului la scară internaţională, în a doua jumătate a secolului XX, este tendinţa de trecere de la internaţionalizare la globalizarea vieţii economice. Această tendinţă se înscrie într-un proces istoric multisecular, care s-a desfăşurat progresiv:
– în domeniul relaţiilor comerciale (expansiunea comerţului mondial),
– în domeniul investiţiilor în străinătate (internaţionalizarea producţiei) şi
– în domeniul structurii organizaţionale de afaceri (internaţionalizarea firmei).
La sfârşitul secolului XX, sub presiunea unui complex de forţe de natură economică, tehnologică şi politică, procesul internaţionalizării a intrat într-o nouă etapă, şi anume etapa emergenţei, a dezvoltării unei economii globale, întemeiate pe un sistem de interdependenţe transnaţionale în comerţ, în producţie şi în domeniul financiar.
Această “nouă economie mondială” se caracterizează prin:
 o nouă bază tehnologică;
 extinderea şi intensificarea relaţiilor de afaceri;
 modificarea raportului de forţe în plan economic şi politico-militar;
 o nouă modalitate de definire a relaţiilor dintre naţional şi internaţional.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships

How to Stop Missing Deadlines? Follow our Facebook Page and Twitter !-Jobs, internships, scholarships, Conferences, Trainings are published every day! [wptelegram-ajax-widget username="PlopAndreiCom" width="100%" height="50px"]