Cerere de inventariere a bunurilor succesorale
   Subsemnatul ….1)……., domiciliat in …..2)…… judetul …………., str. ……….., nr. ……., et. …., ap. …, va rog, in calitate de …….3)……, al defunctului ………4)……., incetat din viata la data de …………, cu ultimul domiciliu in ……5)….., judetul …………., str. …………, nr. ….., etajul ……, ap. ….., sa procedati la inventarierea bunurilor succesorale lasate de numitul defunct la domiciliul sau sus-indicat.
   Semnatura petitionarului,
   1) Numele si prenumele petitionarului.
   2) Localitatea in care domiciliaza petitionarul.
   3) Calitatea petitionarului.
   4) Numele si prenumele defunctului.
   5) Localitatea in care domiciliaza defunctul.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships