DOMNULE PRESEDINTE,
   Subsemnatul(a) ………., cu domiciliul stabil in …………., (sau detinut(a) in penitenciarul) …………, va rog dispuneti LIBERAREA MEA CONDITIONATA din executarea pedepsei de inchisoare in a carei executare ma aflu.
 Motivele cererii:
   In fapt, prin sentinta penala nr. ……….. din …………, pronuntata de judecatoria …………, in dosarul penal nr. ………, in baza art. ….., am fost condamnat(a) la ………………..
   inchisoare, pedeapsa ramasa definitiva.
   Am inceput executarea pedepsei la data de ………,si pana in prezent am executat efectiv o perioada de …….., la care se adauga o perioada de ……….., considerata ca executata datorita muncii prestate.
   In toata perioada amintita am avut o buna comportare. Cu toate acestea, comisia de propuneri de pe langa penitenciar, nu mi-a facut propunerea sa fiu eliberat(a) conditionat.
   De aceea, va rog sa cereti dosarul meu de la penitenciar si constatand ca indeplinesc conditiile prevazute de lege pentru a fi liberat(a) conditionat, sa dispuneti luarea acestei masuri.
   In drept, imi intemeiez cererea pe dispozitiile art. 59 C. pen. raportat la art. 28 alin. 3 din Legea nr. 23/1969 si la art. 450 C. proc. pen.
   Judecarea prezentei cereri rog sa se faca cu citarea si aducerea subsemnatului in instanta, intrucat socotesc prezenta mea ca necesara rezolvarii acestei cereri.
   Data depunerii
   …………..
 Semnatura,
 ……….
   DOMNULUI PRESEDINTE AL JUDECATORIEI ………………….

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships