DOMNULE PRESEDINTE (sau PRIM-PROCUROR),
   Subsemnatul(a) …………., domiciliat(a) in …………, inculpat(a) in dosarul penal nr. ……… pentru savarsirea infractiunii prevazute si pedepsite de art. ….., arestat(a) preventiv de la data de ……… va rog sa dispuneti PUNEREA MEA IN LIBERTATE PROVIZORIE, SUB CONTROL JUDICIAR, pentru ca sunt indeplinite cerintele prevazute de art. 1602 alin. 1 C. proc. pen., in sensul ca infractiunea s-a savarsit din culpa (sau pentru infractiunea comisa legea prevede o pedeapsa sub 7 ani inchisoare).
   Nu sunt recidivist(a) si ma angajez ca pe perioada liberarii provizorii sub control judiciar sa respect obligatiile pe care mi le veti impune (prevazute de art. 1602 C. proc. pen.).
   In drept, imi intemeiez cererea pe dispozitiile art. 1601 – 1602 C. proc. pen.
   Data depunerii
   …………..
 Semnatura,
 ……….
   DOMNULUI PRESEDINTE (sau PRIM PROCUROR) AL ……………….

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships