Cerere pentru legalizarea copiilor de pe acte
 Domnule Notar,
   Subsemnatul ………1)………., domiciliat in ……..2)…….., judetul ……………., str. …………, nr. …, et. ….., ap. ….., va rog sa-mi legalizati alaturata copie de pe actul ……..3)……….. .
 Semnatura,
 Domnului Notar al …………
   1) Numele si prenumele celui care cere legalizarea.
   2) Localitatea in care domiciliaza cel care cere legalizarea.
   3) Determinare actului original.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships