Cuprind toate operaţiile prin care se realizează dreptul de proprietate asupra bunurilor mobile corporale indiferent de forma prin care acest transfer de proprietate se realizează.
Cazuri speciale de transfer de proprietate ce intră în sfera de aplicare a taxei pe valoarea adăugată potrivit legii sunt :
a) Schimburi de bunuri – Un producător de motoare schimbă cu un fabricant de autoturisme 20 de motoare contra a un autoturism. Fiecare agent economic se consideră că a făcut o livrare de bun şi este obligat la plata taxei pe valoarea adăugată chiar dacă transferul proprietăţii bunurilor nu s-a făcut contra plată, în lei.
b) Închirierea unor bunuri pe baza unui contract cu clauza trecerii proprietăţii asupra bunurilor respective după plata ultimei rate sau la o anumită dată.
c) Preluarea de către un agent economic a unor bunuri cumpărate sau fabricate de acesta în vederea folosirii lor sub orice formă în scop personal sau pentru a fi puse la dispoziţia altor persoane fizice sau

d) juridice în mod gratuit,cu unele excepţii prevăzute de lege.Excepţiile se referă la bunurile donate în scopuri umanitare şi pentru sprijinirea activităţilor sociale, culturale, sportive, sau de protocol, reclamă şi publicitate în limita plafoanelor valorice stabilite în baza legii bugetare.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships