Taxa pe valoarea adăugată este o taxă care cuprinde toate fazele circuitului economic, respectiv producţia, serviciile şi distribuţia până la vânzările către consumatorii finali, inclusiv.
Din punct de vedere al bugetului de stat taxa pe valoarea adăugată este un impozit indirect care se stabileşte asupra operaţiilor privind transferul proprietăţii bunurilor şi asupra prestărilor de servicii. Este o taxă unică ce se percepe în mod fracţionat corespunzător valorii adăugate la fiecare stadiu al circuitului economic.
Valoarea adăugată este echivalentă cu diferenţa dintre vânzările şi cumpărările aferente aceluiaşi stadiu al circuitului economic.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships