DOMNULE PRESEDINTE (sau PRIM PROCUROR),
   Subsemnatul(a) ………….., domiciliat(a) in ……………, parte civila in procesul penal nr. …….., cu termen de judecata la data de ………. privitor pe invinuitul(a) sau inculpatul(a) …………… in vederea repararii pagubei ce mi-a fost cauzata, va rog SA DISPUNETI LUAREA MASURILOR ASIGURATORII ASUPRA AVERII MOBILE SI IMOBILE APARTINAND INVINUITULUI(EI) SAU INCULPATULUI(EI) sus-mentionat(a), precum si asupra averii mobile si imobile apartinand persoanei responsabile civilmente ………….., pana la concurenta valorii pagubei de ………. lei.
   In cauza s-a retinut savarsirea infractiunii de incendiu a locuintei mele, prin care mi s-a cauzat paguba enuntata, stabilita pe baza de expertiza tehnica; o infractiune de distrugere si degradare de bunuri a caror valoare este in suma de ……… lei; o infractiune de vatamare corporala grava, pentru care am avut nevoie de 100 zile ingrijiri medicale in vederea vindecarii si totodata mi s-a cauzat o infirmitate permanenta, paguba materiala cauzata fiind cea enuntata.
   Pentru ca invinuitul(a) sau inculpatul(a) sa nu poata instraina bunurile pe care le poseda si care pot servi la acoperirea prejudiciului ce mi s-a cauzat, cer sa se instituie un sechestru asigurator asupra bunurilor sale, pana la concurenta valorii probabile a pagubei ce mi s-a cauzat, in suma de ……. lei.
   In drept, imi intemeiez cererea pe dispozitiile art. 163 C. proc. pen.
   Data depunerii
   …………..
 Semnatura,
 ……….
   DOMNULUI PRESEDINTE (sau PRIM PROCUROR) ……………..
   JUDECATORIA, TRIBUNALUL sau CURTEA DE APEL …………..
   (sau PARCHETUL DE PE LANGA JUDECATORIA,
   TRIBUNALUL sau CURTEA DE APEL) ……………………..

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships